2011. május 9., hétfő

telekom.rs

Tanulságos levelezés, ami köztem és a telekom.rs között folyt. Kikapcsolták a vonalas telefonom, valami régi mobitel.tartozás végett, amit már befizettem, és nem is akarják visszakapcsolni. Utazzak Szabadkára, hogy letisztázzam. Ezek normálisak? Dobjak ki még több, mint 5oo dinárt, veszítsem az időt az ő hülyeségük végett, mert az mts.rs nem tudja, mi történik a telekom.rs-ben?
A levelezést alulról felfelé kell olvasni és nem használni a 064-es szolgáltatásokat


Poštovani,

Vaša aktuelna dugovanja su kao što je u prethodnom mejlu navedeno.

Za sve dalje informacije molimo da se obratite u najbližu Poslovnicu Telekoma Srbije.

O našim uslugama i aktuelnim kampanjama se možete detaljno informisati na našem sajtu http://www.open.telekom.rs/


From: Zoltan Kiš [mailto:nonius.kis@gmail.com]
Sent: Friday, May 06, 2011 3:32 PM
To: Info
Subject: Re: Odgovor emb-rs1156j

Dokaze o uplatama Vam šaljem u prilogu, kao i dokumenat o utuženom iznosu, dokaz o uplati utuženja od 24.o1.2011. dokaz o tome, da je uplata poslata u vašu pravnu kancelariju u Subotici, kao i to, da je izvršeno u datom roku od 8 dana od prijema istog, na žiro račun 355-1500003-46 kakao je traženo u spomenutom dokumentu s pozivom na broj dokumenta izdata od strane Telekom-a broj 852720. Ako uplata nije trebala da se izvrši na taj žiro raćun koji se nalazi u datom dokumentu, trebali su da me obaveste o tome. Pružanje usluga mobilne telefonije su mi obustavljeni (isključen mi je broj) posle devetog meseca 2010.god. i za razgovore od 203,34 dinara fakturisano mi je 1.346,00. Taj broj više nije korišćen.
U desetom mesecu 2010.god fakturisano je 470,91 dinara, a u jedanaestom mesecu 5.216,65 dinara. Svi ti iznosi su uplaćeni posle dobijanja utuženja, koji je glasio na iznos od 9.007,15 dinara, koji vam šaljem u prilogu.
Dokaz o uplati na fiksni telefon od 2.182.70 takodje šaljem u prilogu
Martovski račun od 457,84 dinara vam dugujem

2011/5/6 Info
Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je uplata u iznosu od 2182.70 dinara rasknjižena na Vaša dugovanja po tužbi od 24.01.2011. godine, s obzirom da ste kao poziv na broj naveli šifru korisnika, tako da su dugovanja za račune za mesece decembar 2010, januar 2011, februar 2011 i mart 2011 u ukupnom iznosu od 2640.54 dinara ostala otvorena.

Ukoliko želite da isplatite dug za pomenute mesece, molimo Vas da u najbližoj Poslovnici preuzmete kopije računa ili da prilikom uplate uplatnicu popunite sa sledećim podacima:
decembar 2010 875,85 dinara poziv na broj: 63-111-024-0079402
januar 2011 807,04 dinara poziv na broj: 68-112-024-0079416
februar 2011 499,81 dinara poziv na broj: 98-113-024-0079357
mart 2011 457,84 dinara poziv na broj: 84-114-024-0080121
Proveru duga na Vašem ID i prikaz uplata možete izvršiti u najbližoj Poslovnici.
Napominjemo da još uvek nije izmiren ni kompletan dug po utuženju.
O našim uslugama i aktuelnim kampanjama se možete detaljno informisati na našem sajtu http://www.open.telekom.rs/
Izvinjavamo se zbog dužeg čekanja na odgovor, koje je nastalo zbog velikog interesovanja korisnika za usluge i aktuelne kampanje Telekoma Srbije a.d..


From: Zoltan Kiš [mailto:nonius.kis@gmail.com]
Sent: Wednesday, May 04, 2011 12:23 PM
To: Info
Subject: Re: FW: Odgovor korisniku emb-rs841j

Dugovanje od 9.007,00 dinara je placen 17.01.2011 god, uplatnica je poslata postom preporuceno na Telekom Prvomajska 2-4 Subotica u Pravnu kancelariju (to se odnosi na mob. tel 064).
jDokaz o uplati o 2.182,7o je poslat faxom. Po mojoj evicenciji ja vam dugujem cetristo i nekoliko dinara.
Vi saljete opomene, tuzite, pretite, umesto da pogledate evidenciju o uplatama.

2011/5/4 Zoltan Kiš
Postovani, taj dug je vec odavno placen, ne znam kako nije registrovan, kod vas. Koga mogu kontaktirati u vezi sa dugovanjem

2011/4/30 Info

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je telefonski broj 024/716421 privremeno isključen iz telefonskog saobraćaja dana 27.04.2011. godine zbog dugovanja za mesec :

decembar 2010 875,85 dinara
januar 2011 807,04 dinara
februar 2011 499,81 dinara
mart 2011 457,84 dinara


Takođe Vas obaveštavamo da je uplata u iznosu od 2.182,70 dinara rasknjižena na Vaša dugovanja po tužbi od 24.01.2011. godine.


O našim uslugama i aktuelnim kampanjama se možete detaljno informisati na našem sajtu http://www.open.telekom.rs/
From: Zoltan Kiš [mailto:nonius.kis@gmail.com]
Sent: Thursday, April 28, 2011 12:37 PM
To: Info
Subject: zašto mi je isključen broj

Poštovanje

Broj 024-716-421 mi je isključen sa današnjim danom, tj.28.04.2011. Neimirena obaveza je 457,64 din (martovski račun) sa rokom plaćanja do 20.04. U levom uglu računa stoji da dugujem 2.182.70 dinara koji je izmiren 5.04.2011 i uplatnica poslata faxom sa pošte

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése